พิมพ์

ไฟล์สื่อข้อมูลบางประเภทในอุปกรณ์ USB หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่แสดงขึ้นมา

  • ไฟล์ที่เครื่องไม่รองรับจะไม่แสดงขึ้นมา
  • ไฟล์/โฟลเดอร์ทั้งหมดอาจไม่แสดงขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของระบบ