พิมพ์

อุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอได้?

  • อุปกรณ์ที่ใช้งาน Wi‑Fi เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่รองรับ Miracast สามารถนำมาใช้เพื่อเพลิดเพลินไปกับการสะท้อนหน้าจอบน BRAVIA TV ของคุณได้ ดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Wi‑Fi ของคุณ เพื่อดูว่ารองรับ Miracast หรือไม่ BRAVIA TV สามารถใช้งานร่วมกับ Miracast ได้ แต่ไม่รับรองความสำเร็จในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมด