พิมพ์

อุปกรณ์ HDD USB ทำงานแม้ว่าจะไม่ได้เปิด (รุ่นที่มีการบันทึก HDD USB เท่านั้น)

  • HDD USB ที่เชื่อมต่ออยู่อาจหมุนหรือไฟ LED ของอุปกรณ์อาจสว่างขึ้นขณะทีวีได้รับข้อมูล EPG ระหว่างที่อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน