พิมพ์

อุปกรณ์ USB HDD ทำงานเองในขณะที่ไม่ได้เปิดใช้งาน (รุ่นที่บันทึก USB HDD เท่านั้น)

  • HDD USB ที่เชื่อมต่ออยู่อาจหมุนหรือไฟ LED ของอุปกรณ์อาจสว่างขึ้นขณะทีวีได้รับข้อมูล EPG ระหว่างที่อยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน