พิมพ์

ท่านต้องการปิดใช้งานไฟ LED ส่องสว่างเพื่อไม่ให้ไฟสว่างขึ้นหรือกะพริบ

ท่านสามารถปิดได้ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ไฟ LED ส่องสว่าง] — [ปิด]

หมายเหตุ

  • เราแนะนำให้ท่านไม่เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในสถานการณ์ปกติ เนื่องจากท่านจะไม่สามารถบอกได้ว่าทีวีกำลัง บันทึก, เปิดหรือปิด หรือตั้งเวลาไว้หรือไม่