Tisk

Použití funkce Lišta s TV menu

Tato funkce je dostupná u televizorů, jejichž dálkové ovládání není vybaveno tlačítkem DISCOVER.

Během sledování televizního vysílání stisknutím tlačítka TV zobrazte položku Lišta s TV menu. Funkce Lišta s TV menu vám umožňuje přístup k položce Oblíbené kanály a zobrazuje nabídku TV nabídka, která poskytuje přístup k seznamu programů, seznamu nahraných titulů nebo seznamu časovačů.

Image of the TV screen
 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesunutím aktivního prvku nahoru nebo dolů zvolíte požadovanou kategorii.
 3. Přesunutím aktivního prvku doleva nebo doprava zvolíte požadovanou položku.
 4. Stisknutím tlačítka (Zadat) spustíte vybranou položku.

Přidávání kanálů k oblíbeným položkám

 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesuňte aktivní prvek dolů, abyste mohli vybrat položku [Přidat kanály do oblíbených].
 3. Zvolte položku [Oblíbené], kterou chcete nastavit pro přidání oblíbených kanálů.

Rada

 • Pokud vyberete položku [Přidat k oblíbeným] v části [Nabídka akcí], můžete přidat právě sledovaný kanál na seznam [Oblíbené kanály].

Změna nastavení této funkce

 1. Během sledování televizního vysílání stiskněte tlačítko TV.
  Lišta s TV menu se zobrazuje v dolní části obrazovky.
 2. Přesuňte aktivní prvek na kategorii [Nastavení].
 3. Zvolte požadovanou položku a změňte nastavení.

Dostupné možnosti

[Zobrazit/skrýt kategorie]
Vyberte kategorie obsahu, které chcete zobrazit v sekci Lišta s TV menu. Položku [Nastavení] nelze skrýt.
Položku [Nejoblíbenější výběr] můžete skrýt, dle modelu vašeho TV.
[Znovu seřadit kategorie]
Vyberte kategorii obsahu k přemístění.
[Přidat kategorie žánrů]
Přidáním žánrů vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Přidat kategorie klíčových slov]
Přidáním klíčových slov vytvořte vlastní kategorii obsahu.
[Seřadit TV kanály]
Vyberte typ řazení televizních kanálů.
[Velikost zobrazení]
Vyberte velikost zobrazení nabídky.

Poznámka

 • V závislosti na používaném modelu, oblasti nebo zemi nemusí být některé možnosti k dispozici.