Tisk

Použití dálkového ovládání

Mnohé funkce televizoru můžete ovládat pomocí tlačítek  (Nahoru) /  (Dolů) /  (Vlevo) / (Vpravo) a  (Zadat).

Tvar a tlačítka dálkového ovladače se liší v závislosti na vašem modelu/zemi/oblasti.

Dodané dálkové ovládání se může lišit v závislosti na modelu. Popisy tlačítek na dálkovém ovládání najdete v dokumentu Referenční příručka.

  1. Pomocí tlačítek (Nahoru), (Dolů), (Vlevo) a  (Vpravo) „aktivujte“ požadovanou položku.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Stisknutím středu tlačítka (Zadat) vyberte aktuálně označenou položku.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko BACK.

Rada