Tisk

Nastavení časovače

Nastavení časovače zapnutí

Časovač zapnutí automaticky zapne televizor v určenou dobu, například když začíná program, který chcete sledovat. Také umožňuje používat televizor jako budík.

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky (ikona Časovače) — [Časovač zapnutí] — požadovanou možnost.

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí televizor po uplynutí nastaveného času automaticky vypne.

  1. Stiskněte tlačítko HOME a poté vyberte položky (ikona Časovače) — [Časovač vypnutí] — požadovanou možnost.

Poznámka

  • Když televizor vypnete a znovu zapnete, položka [Časovač vypnutí] se obnoví na hodnotu [Vyp].