Εκτύπωση

Προβολή της εικόνας σε μικρή οθόνη

Μπορείτε να προβάλλετε την εικόνα που παρακολουθείτε (Προγράμματα τηλεόρασης ή περιεχόμενο από συσκευές συνδεδεμένες με HDMI) ως μια μικρή οθόνη στη γωνία.

Η θέση της μικρής οθόνης διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση σας.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Προβολή της εικόνας ως μια μικρή οθόνη

 1. Πιέστε το κουμπί ACTION MENU ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης ή περιεχόμενο από μια συσκευή HDMI και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο [Λειτουργία Picture-in-picture].
  Η τρέχουσα εικόνα προβάλλεται ως μια μικρή οθόνη στη γωνία.

Σημείωση

 • Η μικρή οθόνη προβάλλεται πάνω από την τελευταία εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η εφαρμογή που προβάλλεται ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με ορισμένες συνθήκες.
 • Χειρισμοί όπως η αλλαγή καναλιού είναι απενεργοποιημένες κατά την παρακολούθηση με μια μικρή οθόνη.
 • Το πρόγραμμα τηλεόρασης, η εξωτερική είσοδος όπως μια συσκευή HDMI, εφαρμογές που αναπαράγουν ταινίες, ή κάποιες εφαρμογές που αναπαράγουν εικόνες ή μουσική δεν μπορούν να προβάλλονται ταυτόχρονα.
 • Η θέση της μικρής οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα. Δεν μπορείτε να τη ρυθμίσετε χειροκίνητα.

Κλείσιμο της μικρής οθόνης ή επιστροφή της σε πλήρη οθόνη

 1. Πιέστε το κουμπί HOME για να εμφανίσετε το Μενού Home.
  Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα για τη μικρή οθόνη.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. Στο μήνυμα της μικρής οθόνης, επιλέξτε [Άνοιγμα].
 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από τη μικρή οθόνη για να κλείσετε τη μικρή οθόνη ή να επιστρέψτε σε πλήρη οθόνη.
  Η παρακάτω εικόνα αποτελεί οπτική αναπαράσταση και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική οθόνη.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen