Tulosta

Yhden kosketuksen taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylle tallentavilla malleilla on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Television katselu].

Huomautus

  • Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
  1. Kun katselet taltioitavaa ohjelmaa, paina REC-painiketta.
  2. Aseta esiin tulevassa näytössä taltioinnin lopetusaika. Kun haluat taltioida ohjelman loppuun saakka, valitse [oletus]. Kun haluat asettaa mielivaltaisen ajan (1 minuutista 8 tuntiin), valitse [Käyttäjän määrittämä].

Taltioinnin lopetus manuaalisesti

  1. Paina (Pysäytä) ‑painiketta.
  2. Valitse esiin tulevasta näytöstä [Pysäytä].

Taltioinnin lopetusajan muuttaminen

  1. Paina (Pysäytä) ‑painiketta.
  2. Valitse esiin tulevassa näytössä [Muokkaa] taltioinnin lopetusajan muuttamiseksi.

Huomautus

  • Joidenkin ohjelmien taltiointia ei voi pysäyttää painamalla (Pysäytä) -painiketta. Voit pysäyttää tällaisen ohjelman taltioinnin painamalla ACTION MENU -painiketta ja valitsemalla sitten [REC-keskeytys].