Tulosta

Ajastettu taltiointi (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylle tallentavilla malleilla on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Television katselu].

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 1. Paina GUIDE-painiketta.
 2. Valitse haluttu ohjelma ohjelmaoppaasta, valitse sitten [Ajastin REC].
 3. Valitse [Aseta ajast. tapahtumana] tai [Aseta ajastin].

Ajastimen asettaminen manuaalisesti määrittämällä päivämäärä, kellonaika ja kanava

 1. Paina GUIDE-painiketta.
 2. Siirrä kohdistin äärimmäisenä vasemmalla olevaan kohteeseen, avaa sitten valikko siirtämällä kohdistinta edelleen vasemmalle.
 3. Valitse [Ajastinlista] — [Manuaalinen ajastin REC].
 4. Määritä ajastimen asetus.
 5. Valitse [Aseta ajastin].

Ajastimen asetusten tarkistus, muuttaminen tai poistaminen

Ajastimen asetusten tarkistus, muuttaminen tai poistaminen tehdään kohdassa [Ajastinlista].

 1. Paina GUIDE-painiketta.
 2. Siirrä kohdistin äärimmäisenä vasemmalla olevaan kohteeseen, avaa sitten valikko siirtämällä kohdistinta edelleen vasemmalle.
 3. Valitse [Ajastinlista], muuta sitten asetuksia.

Vinkki

 • Jopa 32 ajastimen asetusta voidaan luoda.
 • Jos taltiointi epäonnistuu, syy luetellaan kohdassa [Tallennusvirheluettelo]. Paina TITLE LIST -painiketta ja valitse sitten [Tallennusvirheluettelo].
 • Ohjelmaoppaassa voit siirtää kohdistimen haluttuun ohjelmaan ja asettaa ajastetun taltioinnin ohjelman REC-painikkeella.

Huomautus

 • Ajastettu taltiointi ei toimi, kun virtajohto (verkkovirta) ei ole kytketty.