Tulosta

Tietoja USB-kiintolevylaitteen käytöstä taltiointiin (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylle tallentavilla malleilla on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Television katselu].

 • USB-kiintolevylaitetta tulee käyttää ainoastaan taltiointiin. Käytä erillistä USB-kiintolevylaitetta valokuvien ja videoiden tarkasteluun.
 • Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
 • Vain 32 gigatavua suurempia USB-kiintolevylaitteita tuetaan.
 • USB-kiintolevylaitteen kytkentää USB-keskittimen kautta ei tueta. Kytke laite suoraan televisioon.
 • Kaikki USB-kiintolevylaitteeseen tallennetut tiedot poistetaan, kun se alustetaan rekisteröinnin aikana. USB-kiintolevylaitetta ei voi käyttää tietokoneen kanssa sen jälkeen, kun se on rekisteröity televisiolle. Kun haluat ottaa USB-kiintolevylaitteen käyttöön tietokoneessa, alusta se myös tietokoneessa. (Huomaa, että USB-kiintolevylaitteen sisältämät tiedot poistetaan.)
 • Enintään 8 USB-kiintolevylaitetta voidaan rekisteröidä.
 • Vain tämä televisio pystyy toistamaan tietoja, jotka on taltioitu tälle televisiolle rekisteröidyllä USB-kiintolevylaitteella.
 • Taltiointia tuetaan vain digitaalisen television ja radion lähetyksille. Datalähetyksien taltiointia ei tueta.
 • Salattuja signaaleja ei voi taltioida.
 • Taltiointia ei voi suorittaa seuraavissa tapauksissa:
  • Televisio ei pysty tunnistamaan rekisteröityä USB-kiintolevylaitetta.
  • USB-kiintolevylaitteeseen on taltioitu yli 1 000 ohjelmaa.
  • USB-kiintolevylaite on täynnä.
 • Ohjelman automaattinen valinta ei ole ehkä mahdollista, kun sitä taltioidaan.
 • Ohjelman taltiointi ei ole mahdollista, ellei sitä ole hyväksytty.
 • Jos käytetään CA-moduulia (CAM), vältä käyttämästä sen ikärajatoimintoa, joka ei ehkä toimi taltioinnin aikana. Käytä sen sijasta ohjelman estoa tai television omaa ikärajatoimintoa, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
 • Norjassa joitakin ohjelmia ei voi taltioida lakisääteisten rajoitusten vuoksi.
 • Jos televisioon kohdistuu iskuja USB-kiintolevytaltioinnin aikana, taltioituun sisältöön voi tulla häiriöitä.
 • Sony ei vastaa missään tilanteissa taltioinnin epäonnistumisesta tai tietojen katoamisesta, joka on seurausta television toimintahäiriöstä, signaalihäiriöstä tai mistä tahansa muusta ongelmasta tai joka liittyy näihin.