Spausdinti

Namų meniu

Ekranas, kuris rodomas nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuką HOME, vadinamas „Namų Meniu“. Atvėrę „Namų Meniu“, galite ieškoti turinio ir pasirinkti rekomenduojamą turinį, programas ir nustatymus.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Paieška, pranešimai, įėjimai, laikmačiai ir nuostatos (A)

(mikrofonas) / (ekraninė klaviatūra):
Raktažodžiams įvesti ir įvairiam turiniui ieškoti naudokite nuotoliniame valdymo pulte esantį mikrofoną arba televizoriuje rodomą ekraninę klaviatūrą.
Norėdami paiešką atlikti balsu, žiūrėkite puslapį „Paieška balsu“.
(Pranešimai):
Rodoma atsiradus pranešimui apie, pvz., sujungimo problemas. Skaičius nurodo pranešimų kiekį.
(Įvestys):
Perjungiamas prie televizoriaus prijungtas įvesties įrenginys.
(Laikmačiai):
Sukonfigūruokite [Įjungimo laikmatis] ir [Miego laikmatis].
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Laikmačio nustatymas“.
(Nustatymai):
Konfigūruojami įvairūs su televizoriumi susiję nustatymai.
Išsamios informacijos ieškokite puslapyje „Nustatymai“.

Programos (B)

Mėgstamiausių programų rodymas.

  • Pasirinkus [Programos], rodomas įdiegtų programų sąrašas.
  • Pasirinkite [Pridėti programą prie mėgstamiausių], kad programą pridėtumėte prie mėgstamiausių.
  • Jei pasirinkę pridėtą programą ir nuotolinio valdymo pulte paspaudę palaikysite mygtuką („Enter“), galėsite pakeisti rūšiavimo tvarką arba mėgstamiausią programą pašalinti.
  • Pasirinkus televizoriaus programą, galima žiūrėti televizijos transliacijas arba įvestį.

Mano rinkinys (C)

Rodo, ką galėsite žiūrėti toliau, priklausomai nuo turinio.

Pastaba

  • Jeigu nėra taikytino turinio, [Mano rinkinys] gali būti nerodomas.

Kanalai (D)

Eilutės po Programos (B) vadinasi „Kanalai“. Čia galite žiūrėti vaizdo transliavimo paslaugų rekomenduojamą turinį.

Patarimas

  • Naujausia žiūrėtų kanalų istorija rodoma pasirinkus [Telev.].
  • Turinį galite pridėti prie „Mano rinkinys“, pasirinkę bet kurio kanalo turinį ir nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką („Enter“).
  • Keletą kanalų namų meniu galite perkelti į „Kanalai (D)“. Naudodami mygtukus (į viršų) / (žemyn), perkelkite žymėjimą ant apvalios norimos perkelti eilutės piktogramos ir paspauskite mygtuką (kairėn) (arba (dešinėn), priklausomai nuo televizoriaus ekrano kalbos), kad eilutę galėtumėte perkelti aukštyn arba žemyn, paspaudę mygtukus (į viršų) / (žemyn).

Tinkinti kanalus (E)

[Tinkinti kanalus] naudojama pasirinktiems kanalams rodyti arba slėpti.

Patarimas