Spausdinti

Namų tinklo nustatymų reguliavimas

Galite reguliuoti toliau nurodytus namų tinklo nustatymus.

Serverio ryšio patikrinimas

Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Namų tinklo sąranka], [Serverio diagnostika] ir vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, atlikite diagnostiką.

„Renderer“ funkcijos naudojimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Namų tinklo sąranka], [Renderer] ir norimą parinktį.

[Renderer funkcija]
Įjunkite „Renderer“ funkciją.
Tiesiogiai valdydami įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdymo įrenginyje (pvz., skaitmeniniame fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos ar vaizdo failus.
[„Renderer“ prieigos valdymas]
  • Pirmą kartą pasiekdami televizorių valdymo įrenginiu, pasirinkite [Automatinis prieigos leidimas], kad televizorius būtų pasiekiamas automatiškai.
  • Pasirinkite [Pasirinktiniai nustatymai], kad pakeistumėte valdymo įrenginio prieigos leidimo nustatymus.

Nuotolinio įrenginio naudojimas

Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Tinkas ir internetas], [Nuotolinių įrenginių parametrai] ir norimą parinktį.

[Valdyti nuotoliniu būdu]
Įjunkite televizoriaus valdymą naudojant užregistruotą įrenginį.
[Išregistruoti nuotolinį įrenginį]
Išregistruokite įrenginį, norėdami išjungti televizoriaus valdymą naudojant tą įrenginį.