Spausdinti

Jei reikia visapusiškai atkurti (paleisti iš naujo) televizorių

Jei kilo problemų, pvz., ekrane nerodomas vaizdas arba neveikia nuotolinio valdymo pultas, atkurkite televizorių atlikdami toliau aprašytą procedūrą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite atkurti gamyklinius nustatymus atlikdami toliau aprašytą procedūrą.
Jei prie televizoriaus prijungtas išorinis USB įrenginys, prieš atkurdami atjunkite USB įrenginį nuo televizoriaus.

Atkūrimas įjungiant

 1. Įjunkite televizorių iš naujo nuotoliniu valdymo pultu.
  5 sek. palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kol ekrane bus parodytas pranešimas „Power off“ (maitinimas išjungtas).
  Televizorius išsijungs ir netrukus vėl įsijungs maždaug po vienos minutės.
 2. Ištraukite kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą).
  Jei atlikus 1 veiksmą problema išlieka, ištraukite kintamosios srovės laidą (maitinimo laidą) iš elektros lizdo. Tada paspauskite televizoriaus maitinimo mygtuką, palaukite 2 minutes ir vėl įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Patarimas

Televizoriui iš naujo įsijungus, jūsų asmeniniai nustatymai ir duomenys nebus prarasti.

Gamyklinių duomenų atkūrimas

Jei atlikus atkūrimą įjungiant problemos išspręsti nepavyksta, pabandykite gamyklinį duomenų atkūrimą.

Pastaba

Atliekant gamyklinį atkūrimą bus pašalinti visi televizoriaus duomenys ir nustatymai (pvz., „Wi-Fi“ ir laidinio tinklo nustatymo informacija, „Google“ paskyra ir kita prisijungimo informacija, „Google Play“ ir kitos įdiegtos programos).

 1. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai], [Įrenginių nuostatos], [Nustatyti iš naujo] ir [Gamyklinių duomenų atkūrimas].
 2. Pasirinkite [Ištrinti viską].
  Jei televizoriuje esate nustatę PIN kodą, pasirinkus [Ištrinti viską], bus parodytas paraginimas jį įvesti.
  Gamyklinio atkūrimo procesui sėkmingai pasibaigus, televizoriuje įsijungs pradinės konfigūracijos vediklis. Privalote sutikti su „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis ir „Google“ privatumo politika.