Afdrukken

Er zit vertraging tussen het beeld en geluid.

Bij een verbinding met een Bluetooth-geluidsapparaat

Beeld en geluid lopen niet synchroon omdat het geluid als gevolg van de Bluetooth-eigenschappen vertraagd wordt. U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen met de instelling A/V-synchronisatie.

  1. Als u [A/V-synchronisatie] wilt inschakelen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Weergave en geluid] — [Audio-uitgang] — [A/V-synchronisatie].

Als een bepaald audiosysteem is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de timing van beeld en geluid bijregelen. Raadpleeg de ondersteuningssite voor meer informatie over ondersteunde modellen.