Skriv ut

Flytte apper fra en USB-minneenhet

Du kan flytte apper du har lastet ned, til en USB-enhet for å øke tilgjengelig plass i TV-apparatet.

Merknad

 • Alle data på USB-enheten vil bli slettet hvis du formaterer den. Du må sikkerhetskopiere viktige data før du formaterer.
 • Gjennomføring av denne prosedyren formaterer USB-enheten for eksklusiv bruk med TV-apparatet. Det kan derfor bli umulig å bruke USB-enheten med en datamaskin osv.
 • Noen apper kan ikke flyttes til en USB-minneenhet.
 1. Kople en USB-enhet til TV-apparatet.
 2. Trykk på HOME-knappen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring] — den ønskede USB-enheten.
 3. Formater den som en intern lagringsenhet.
 4. Når formateringen er fullført, skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [Apper].
 5. Velg appen du ønsker å flytte til USB-enheten.
 6. Velg USB-minneenhet fra de benyttede lagringsenhetene. Appen flyttes til USB-minneenheten.

Tips

 • Gjenta trinn 4 og 6 hvis du vil flytte flere apper til USB-minneenheten.

Ta ut en USB-minneenhet

 1. Trykk på HOME-knappen og velg [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring] — den ønskede USB-minneenheten, og velg alternativet for å fjerne den.

Merknad

 • USB-minneenheten brukes bare til å lagre apper. For å kunne bruke USB-minneenheten til andre formål må den først formateres igjen.
 • Hvis du sletter en app på USB-minneenheten ved bruk av en datamaskin, kan du ikke starte den fra TV-apparatet.
 • Hvis du fjerner en USB-minneenhet fra TV-apparatet, kan du ikke bruke apper som ble flyttet til USB-minneenheten.
 • Du kan ikke spesifisere en USB-minneenhet som installasjonssted for en app. Appen må først installeres på TV-apparatet som normalt, og deretter flyttes til USB-minneenheten.