Skriv ut

Velge innganger

Du må skifte inngang for å kunne bruke enheter (for eksempel en Blu-ray-/DVD-spiller) koblet til TV-apparatet, eller for å se på TV etter slik bruk.

  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.

Tips

  • Du kan skifte til TV-sending ved å trykke på TV-knappen på fjernkontrollen.

Skifte fra Home-menyen

  1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter inngangskilde fra [Innenheter].