Skriv ut

Holde TV-apparatet oppdatert

TV-en innhenter data, som programguider, eller laster ned programvare (når [Auto. nedlasting av programvare] er aktivert) mens den er i standbymodus. For å holde TV-apparatet oppdatert anbefaler vi at du slår av TV-apparatet på vanlig måte ved hjelp av strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet.