Skriv ut

Bruke programguiden

Du kan raskt finne programmene du liker.

  1. Trykk på GUIDE-knappen for å vise den digitale programguiden.
  2. Velg programmet du vil se på.
    Detaljene om programmet vises.
  3. Velg [Se program] for å se på programmet.

Bytte programguiden

Du kan bytte programguiden til [TV-utvalg] eller [Sjangerguide]. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modellen/regionen/landet ditt. Du kan også skifte programguide slik at du kan se [Tittelliste for opptak] (kun modeller med USB HDD-opptak) eller [Tidsinnst.liste].

  1. Flytt markøren til elementet lengst til venstre og flytt den mot venstre igjen for å åpne menyen.
  2. Velg ønsket programguide eller liste.

Bruke ekstrafunksjoner

  1. Mens programguiden vises trykker du på ACTION MENU-knappen og velger det ønskede elementet.