Skriv ut

Se på/slette innspilt innhold (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

Merknad

  • Denne funksjonen er kun tilgjengelig på noen modeller i Europa, Australia og New Zealand.

Se på innspilt innhold

  1. Trykk på TITLE LIST-knappen, og velg deretter innholdet du vil se på.

Slette innspilt innhold

  1. Trykk på TITLE LIST-knappen.
  2. Trykk på ACTION MENU-knappen, og velg de følgende i rekkefølge.
    [Slette] — programmet for å slette — [Slette]
    For å slette flere programmer, velg alle de programmene du ønsker å slette før du velger [Slette].

Du finner informasjon om betydningen av symbolene i listen med opptaks-titler i Forstå symbolene som vises på listen med opptakstitler (kun USB HDD-opptakermodeller).