Skriv ut

Bruke Wi-Fi Direct til å koble til TV-apparatet (uten behov for trådløs ruter)

Du kan koble en enhet til TV-apparatet trådløst, uten bruk av en trådløs ruter, og deretter strømme videoer, bilder og musikk som er lagret på enheten, direkte på TV-apparatet.

Illustration of content streaming
  1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-innstillinger].
  2. Velg TV-navnet som vises på TV-skjermen med Wi-Fi Direct-enheten.
    Hvis enheten ikke støtter Wi-Fi Direct, må du velge [Vis nettverk (SSID) / passord].
  3. Betjen Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten for å koble til med TV-en.
  4. Send innhold fra Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten til TV-en.
    Du finner detaljer i bruksanvisningen for enheten.

Hvis tilkoblingen var mislykket

Når standby-skjermen for Wi-Fi Direct-innstillingen vises, skal du velge [Vis nettverk (SSID) / passord] og følge anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.

For å koble til en annen enhet

Følg trinnene over for å koble til enheter. Opptil 10 enheter kan kobles til på samme tid. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til en annen enhet.

For å endre navnet på TV-en som vises på den tilkoblede enheten

Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Info] — [Enhetsnavn].

For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter

Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi‑Fi Direct] — [Vis enhetsliste / Slett].

For å avregistrere en enhet, må du velge enheten i listen for å slette den, og deretter trykke på (Enter)-knappen. Velg deretter [Ja] på bekreftelsesskjermbildet.

For å avregistrere alle enheter, må du velge [Slett alle] i listen, og deretter [Ja] i bekreftelsen.