Skriv ut

[Ekspertpanel-innstillinger] (kun modeller med OLED-panel)

Disse alternativene er tilgjengelig for modeller som er utstyrt med et OLED-panel og brukes til å forhindre bildeinnbrenning.

Bildeinnbrenning kan skje hvis det samme bildet vises gjentatte ganger eller i lang tid.
TV-apparatet har to funksjoner, [Pikselendring] og [Paneloppdatering], som er beregnet på å redusere bildeinnbrenning.

Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — [Ekspertpanel-innstillinger] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Pikselendring]
Flytter det viste bilde med regelmessige intervaller for å forhindre bildeinnbrenning. Under normale forhold bør du bruke TV-apparatet med dette alternativet aktivert.
[Paneloppdatering]
En manuell Paneloppdatering bør kun gjøres når bildeinnbrenningen er spesielt merkbar.

Merknad

  • Paneloppdatering bør kun gjøres når bildeinnbrenningen er spesielt merkbar. Normalt bør det kun gjøres én gang i året. Prøv å unngå å gjøre det mer enn én gang i året, ettersom det kan påvirke panelets levetid.
  • Det tar omtrent én time å gjennomføre paneloppdatering. Det kan vises en hvit strek på skjermen under paneloppdateringen. Dette er ikke en funksjonsfeil ved TV-apparatet.
  • Utfør justeringer når romtemperaturen er mellom 10 °C og 40 °C. Hvis romtemperaturen er utenfor dette området, vil paneloppdateringen kanskje ikke bli fullført.