Skriv ut

[Skjerm og lyd]

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Bilde]
Konfigurerer skjerminnstillinger som justerer bildekvaliteten, for eksempel lysstyrken.
[Skjermkontroll]
Justerer skjermbildets størrelse og stilling.
[Lyd]
Konfigurerer innstillinger som justerer lyden.
[Utsignal for lyd]
Konfigurerer valginnstillinger relatert til høyttalere.