Skriv ut

[Enhetsinnstillinger]

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Info]
Viser informasjon om TV-en.
[Dato og klokkeslett]
Justerer gjeldende tid.
[Språk/Language]
Velger menyspråket. Det valgte menyspråket vil også angi talegjenkjenningsspråket.
[Tastatur]
Konfigurerer innstillingene til skjermtastaturet.
[Lyd]
Konfigurerer [Systemlyder]-innstillingen.
[Lagring]
Endrer innstillingene som er knyttet til lagring av data.
[Startside]
Tilpasser kanalene som vises på [Startside] og sorterer appene.
[Google]
Konfigurerer søkeinnstillingene.
[Skjermsparer]
Konfigurerer innstillingene for skjermspareren.
[Posisjon]
Konfigurerer stedsinnstillingene for å innhente brukerens plassering.
[Sikkerhet og begrensninger]
Konfigurerer begrensninger, slik som å hindre barn i å bruke bestemte apper.
[Tilgjengelighet]
Konfigurerer innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner og -tjenester for å hjelpe brukere enklere navigere enhetene.
[Tilbakestill]
Setter TV-en tilbake til fabrikkinnstillingene.
[Belysnings-LED]
Konfigurerer [Belysnings-LED]-innstillingene. (Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av modellen.)
[Strøm]
Endrer innstillingene som er knyttet til strømforbruk.
[Innledende oppsett]
Konfigurerer grunnleggende funksjoner som nettverk og kanaler for første gangs bruk.
[Innstillinger for butikkmodus]
Fremhever skjermvisningen for bruk i butikkvindu ved å stille inn [Demo-modus], osv.