Skriv ut

Stille inn et tidsur

Stille inn på-tidsuret

På-tidsuret slår på TV-apparatet automatisk på et spesifikt tidspunkt, som når et program du ønsker å se på starter. Det lar deg også bruke TV-apparatet som alarmklokke.

  1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter (Timere-ikonet) — [På-timer] — det ønskede alternativet.

Stille inn sovetidsuret

Sovetidsuret slår automatisk av TV-apparatet etter et forhåndsinnstilt tidspunkt.

  1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter (Timere-ikonet) — [Innsovningstid] — det ønskede alternativet.

Merknad

  • Når du slår av TV-apparatet og slår det på igjen, tilbakestilles [Innsovningstid] til [Av].