Skriv ut

Programvareoppdateringer

Fra tid til annen vil Sony komme med programvareoppdateringer for å bedre funksjonaliteten og gi brukere den aller siste TV-opplevelsen. Den enkleste måten å motta programvareoppdateringer på er via en Internett-forbindelse til TV-apparatet.

Slå på automatisk nedlasting av programvare

For å aktivere [Auto. nedlasting av programvare] må du trykke på HELP-knappen og deretter velge [Systemprogramvareoppdatering] — [Auto. nedlasting av programvare].

Tips

  • Velg [Programvareoppdatering] for å oppdatere programvaren manuelt.
  • Deaktiver [Auto. nedlasting av programvare] hvis du ikke ønsker å oppdatere programvaren automatisk.

Merknad

  • Når [Auto. nedlasting av programvare] er deaktivert, kan ikke TV-en motta varsler selv når en programvareoppdatering er tilgjengelig.

Oppdatere programvaren via USB-lagringsenhet

Hvis du har en nettverksforbindelse, kan du også oppdatere programvaren ved å bruke en USB-lagringsenhet. Bruk datamaskinen til å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støttenettsted til en USB-lagringsenhet. Sett USB-lagringsenheten i en USB-port på TV-apparatet, så starter programvareoppdateringen automatisk.

Hvis du vil oppdatere TV-programvaren ved å bruke en USB-lagringsenhet, må du lese advarslene for oppdatering med USB-lagringsenhet, som står på nettstedet.

Se siden Støttenettsted for mer informasjon om støttenettstedet.