Skriv ut

Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet

Hvis du har problemer, for eksempel at bildet ikke vises på skjermen eller at fjernkontrollen ikke virker, tilbakestill TV-en ved følgende fremgangsmåte. Hvis problemet vedvarer prøv fabrikktilbakestillingsprosedyren nedenfor.
Hvis en ekstern USB-enhet er koblet til TV-en, koble fra USB-enheten fra TV-en før tilbakestilling.

Strømtilbakestilling

 1. Start TV-en på nytt med fjernkontrollen.
  Trykk og hold inne strømknappen på fjernkontrollen i 5 sekunder inntil meldingen "Strøm av" vises.
  TV-apparatet slås av og starter igjen automatisk etter omtrent ett minutt.
 2. Trekk ut strømledningen (nettledningen).
  Hvis problemet vedvarer etter trinn 1, trekker du ut strømledningen (nettledningen) fra støpselet. Trykk deretter på strømknappen på TV-en og vent i 2 minutter, deretter plugger du strømledningen (nettledningen) tilbake i støpselet.

Tips

Dine personlige innstillinger og data vil ikke gå tapt etter at TV-en starter på nytt.

Tilbakestilling til fabrikkstandard

Hvis problemet vedvarer etter en strømtilbakestilling, prøv en fabrikktilbakestilling.

Merknad

En fabrikktilbakestilling vil slette alle dataene og innstillingene til TV-en (slik som innstillingsinformasjon for Wi-Fi og kablet nettverk, påloggingsinformasjonen til Google-kontoen og annen påloggingsinformasjon, Google Play og andre installerte apper).

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Tilbakestill] — [Tilbakestilling til fabrikkstandard].
 2. Velg [Slett alt].
  Hvis du har stilt inn en PIN-kode på din TV, vil du bli bedt om å legge den inn når du velger [Slett alt].
  Etter at fabrikktilbakestillingsprosessen fullføres vellykket, vil TV-en starte den innledende oppsettsveiviseren. Du må godta Googles tjenestevilkår og Googles personvernerklæring.