Skriv ut

Blokkerende støy eller en feilmelding vies, og du kan ikke se på sendinger.

  • Sørg for at antennekabelen er koblet til de rette portene (i TV-apparatet/tilkoplede enheter/veggen).
  • Sørg for at kabelen ikke er gammel eller kontakten ikke er kortsluttet på innsiden.