Skriv ut

Det er bare snøstøy eller svart bilde på skjermen.

  • Sjekk om automatisk fininnstilling er utført.
  • Sjekk om antennen er ødelagt eller bøyd.
  • Sjekk om antennen har nådd slutten av sin brukbare levetid (3-5 år for normal bruk, 1-2 år ved havet).