Skriv ut

Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet på digitale sendinger.

  • Endre posisjonen, retningen og vinkelen på fjernsynsantennen for å maksimereantennens signalnivå. Sørg for at retningen på antennen ikke endres utilsiktet (som for eksempel av vind).
  • Dersom du bruker en signalforsterker for TV-en, justerer du signalmottaket.
  • Dersom utstyr (som en TV-signalfordeler) er koblet til mellom antennen og TV-apparatet, kan dette påvirke TV-mottaket. Du kan koble antennen og TV-apparatet sammen direkte for å se om mottaket forbedres.
  • Dårlige værforhold kan påvirke satellittkringkastingssystem. Vent til været er bedre. (Kun for satellittkompatible modeller)