Skriv ut

Noen digitale kanaler mangler.

Endre inndataområdet (tilgjengelig avhengig av region/land)

Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Digital søking] — [Autom. kanalinstillings rekkevidde].

[Normal]
Søk etter tilgjengelige kanaler i din region/ditt land.
[Full]
Søk etter tilgjengelige kanaler uten å ta hensyn til region/land.

Oppdatere digitale tjenester

Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, skiftet tjenesteleverandører eller til å søke etter nylanserte kanaler.

Konfigurere automatiske tjenesteoppdateringer

Vi anbefaler at du setter [Auto tjenesteoppdat.] på [] slik at nye digitale tjenester kan legges til automatisk ettersom de blir tilgjengelige.

  1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Teknisk innstilling] — [Auto tjenesteoppdat.] — [].

Hvis deaktivert, blir du varslet om nye digitale tjenester via en melding på skjermen, og tjenestene legges ikke til automatisk.

Tips

  • Tilgjengeligheten av denne funksjonen avhenger av regionen/landet. Hvis den ikke er tilgjengelig, kan du utføre [Automatisk kanalsøk] for å legge til nye tjenester.