Skriv ut

Du kan ikke bruke en USB HDD-enhet. (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

 • Sjekk at USB HDD-enheten er:
  • korrekt tilkoblet.

   Kontroller om den er koplet til den blå USB3-porten merket med "HDD REC".

  • slått på.
  • registrert på TV-apparatet.

   Når du skal registrere en USB HDD-enhet på TV-apparatet, skal du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [HDD-registrering].

 • Tilkobling av USB HDD-enheter via en USB-hub støttes ikke.
 • Utfør [Ytelseskontroll for HDD] for å sjekke at spesifikasjonene for USB HDD-enheten innfrir kravene.
  Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [Ytelseskontroll for HDD].