Skriv ut

Det er ikke mulig å gjøre opptak/opptak mislykkes. (kun USB HDD-opptakermodeller)

Modeller som kan gjøre USB HDD-opptak, har [Oppsett av opptaksenhet] i [Innstillinger] — [TV-titting].

 • Hvis opptaket er mislykket, vil årsaken være oppført i [Feilliste for innspilling]. Trykk på TITLE LIST-knappen og velg deretter [Feilliste for innspilling].
 • Kontroller tilgjengelig plass på HDD. Hvis det er veldig lite plass ledig, må du slette unødvendig innhold.
 • Følgende programmer kan ikke tas opp.
  • Opphavsrettsbeskyttede programmer
  • Analoge programmer
  • Programmer fra eksterne kilder (inklusive programmer fra en tilkoblet dekoder)
  • Strømmeinnhold
 • Tidsuropptak er kanskje ikke mulig hvis sendetiden til programmene endres.