Skriv ut

Innspilt innhold ble borte. (kun USB HDD-opptakermodeller)

  • Opptak er ikke mulig hvis strømledningen eller tilkoblingkablene frakobles under opptak. Ingen kabler må frakobles under opptak av innhold. Det kan føre til at innholdet som tas opp, eller alt innspilt innhold, går tapt.