Skriv ut

USB HDD-enheten virker selv om den ikke er blitt slått på. (kun USB HDD-opptakermodeller)

  • Den tilkoblede USB HDD-enheten kan spinne eller enhetens LED-indikator tennes mens TV-apparatet innhenter EPG-data i hvilemodus.