Skriv ut

USB HDD-enheten kan ikke registreres. (kun USB HDD-opptakermodeller)

  • Kontroller at USB HDD-enheten er koplet til USB3-porten (blå) merket med "HDD REC".
  • Hvis USB HDD-enheten er korrekt tilkoplet den blå USB3-porten, må du registrere den for opptak på nytt, ettersom den allerede er registrert som en enhet for et annet formål enn opptak (for eksempel lagring).

Merknad

  • Hvis det er enheter tilkoplet USB1- og USB2-portene, må du midlertidig fjerne dem ved registrering av USB HDD.
  1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Enhetsinnstillinger] — [Lagring].
  2. Under [Lagring på enheten] velger du USB HDD-enheten du ønsker å registrere for opptak.
  3. Velg [Registrer for opptak].
  4. Følg instruksene på skjermen for å registrere USB HDD-enheten i TV-apparatet.
  • Bruk [Ytelseskontroll for HDD] til å kontrollere at spesifikasjonene for USB HDD-enheten innfrir kravene.

    For å utføre en [Ytelseskontroll for HDD], må du trykke på HOME-knappen og deretter velge [Innstillinger] — [TV-titting] — [Oppsett av opptaksenhet] — [Ytelseskontroll for HDD].