Skriv ut

Tastatur

Du kan ikke bruke det gjeldende skjermbildet etter at skjermtastaturet vises.

  • For å gå tilbake til bruk av skjermbildet bak skjermtastaturet, må du trykke på BACK-knappen på fjernkontrollen.