Drukuj

Korzystanie z Pasek menu telewizora

Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot nie ma przycisku DISCOVER.

Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej, aby wyświetlić Pasek menu telewizora. Pasek menu Pasek menu telewizora zapewnia dostęp do listy Ulubione kanały i pozwala użyć menu Menu telewizora, z poziomu którego można wyświetlić listę kanałów, nagranych tytułów lub timerów.

Image of the TV screen
 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przenieś fokus w górę lub w dół, aby wybrać żądaną kategorię.
 3. Przesuń kursor w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną pozycję.
 4. Naciśnij przycisk (Enter), aby uruchomić wybraną pozycję.

Dodawanie kanałów do ulubionych

 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przesuń kursor w dół, aby wybrać [Dodaj kanały do Ulubionych].
 3. Wybierz [Ulubione], które chcesz ustawić, aby dodać ulubione kanały.

Wskazówka

 • Jeśli wybierzesz [Dodaj do ulubionych] z [Menu czynności], możesz dodać oglądany kanał do [Ulubione kanały].

Aby zmienić ustawienia tej funkcji

 1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania transmisji telewizyjnej.
  W dolnej części ekranu pojawi się Pasek menu telewizora.
 2. Przesuń kursor na kategorię [Ustawienia].
 3. Wybierz żądaną pozycję, aby zmienić ustawienia.

Dostępne opcje

[Pokaż/Ukryj kategorie]
Wybierz kategorie treści wyświetlane w menu Pasek menu telewizora. Nie można ukryć kategorii [Ustawienia].
Możesz ukryć kategorię [Najczęściej wybierane] w zależności od modelu telewizora.
[Zmień kolejność kategorii]
Wybierz kategorię treści, aby zmienić kolejność.
[Dodaj kategorie gatunków]
Dodaj gatunki, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Dodaj kategorie słów kluczowych]
Dodaj słowa kluczowe, aby utworzyć własną indywidualną kategorię treści.
[Sortuj kanały telewizyjne]
Wybierz typ sortowania kanałów telewizyjnych.
[Wielkość ekranu]
Wybierz wielkość ekranu menu.

Uwaga

 • Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu/regionu/kraju.