Drukuj

Menu główne

Ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku HOME na pilocie to Menu główne. Menu główne umożliwia wyszukiwanie treści oraz wybór rekomendowanych treści, aplikacji i ustawień.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Wyszukiwanie, Powiadomienia, Wejścia, Timery i Ustawienia (A)

(Mikrofon) / (klawiatura ekranowa):
Mikrofon w pilocie oraz klawiatura ekranowa wyświetlana na ekranie telewizora umożliwiają wprowadzanie słów kluczowych i wyszukiwanie różnych treści.
Opis wyszukiwania głosowego można znaleźć na stronie Wyszukiwanie głosowe.
(Powiadomienia):
Wyświetlane, kiedy pojawia się powiadomienie, na przykład gdy wystąpi problem z połączeniem. Cyfra wskazuje liczbę powiadomień.
(Wejścia):
Przełącza na urządzenie wejściowe podłączone do telewizora.
(Timery):
Skonfiguruj [Timer włączania] i [Timer wyłączania].
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ustawianie timera.
(Ustawienia):
Konfiguracja różnych ustawień dotyczących telewizora.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ustawienia.

Aplikacje (B)

Wyświetlanie ulubionych aplikacji.

  • Jeśli wybierzesz [Aplikacje], zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aplikacji.
  • Wybierz [Dodaj aplikację do ulubionych], aby dodać aplikację do ulubionych.
  • Jeśli wybierzesz dodaną aplikację, po czym naciśniesz i przytrzymasz przycisk (Enter) na pilocie, możesz zmieniać kolejność sortowania lub usuwać ulubione.
  • Jeśli wybierzesz aplikację telewizyjną, możesz oglądać transmisje lub sygnał telewizyjny.

Następne (C)

Informuje, co można następnie obejrzeć zależnie od treści.

Uwaga

  • W przypadku braku odpowiedniej treści, opcja [Następne] może nie być wyświetlana.

Kanały (D)

Wiersze pod Aplikacje (B) to „Kanały”. Tutaj możesz oglądać rekomendowane treści z usług strumieniowania wideo.

Wskazówka

  • W [TV] można wyświetlić historię ostatnio oglądanych kanałów.
  • Można dodawać treści do Następne, zaznaczając daną treść w dowolnym kanale, po czym naciskając i przytrzymując przycisk (Enter) na pilocie.
  • Można przenieść niektóre kanały do sekcji „Kanały (D)” w Menu głównym. Używając przycisków (Góra) / (Dół), przesuń kursor na okrągłą ikonę wiersza, który chcesz przesunąć, po czym naciśnij przycisk (Lewa) (lub (Prawa), w zależności od języka menu telewizora), aby móc przesunąć dany wiersz w górę lub w dół, naciskając przyciski (Góra) / (Dół).

Dostosuj kanały (E)

[Dostosuj kanały] służy do wyświetlania lub ukrywania wybranych kanałów.

Wskazówka