Imprimare

Folosirea Wi-Fi Direct pentru conectarea la televizor (nu este necesar un router wireless)

Puteţi conecta un dispozitiv fără fir la televizor, fără a utiliza un router wireless, şi apoi puteţi urmări clipurile video, fotografiile şi muzica stocate pe dispozitiv direct pe televizor.

Illustration of content streaming
  1. Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Setări Wi‑Fi Direct].
  2. Selectaţi numele televizorului, afişat pe ecranul acestuia, cu ajutorul dispozitivului Wi-Fi Direct.
    Dacă dispozitivul nu acceptă Wi-Fi Direct, selectaţi [Afişare reţea (SSID)/parolă].
  3. Operaţi dispozitivul Wi-Fi Direct/Wi-Fi pentru conectarea la televizor.
  4. Trimiteţi conţinutul de la dispozitivul Wi-Fi Direct/Wi-Fi la televizor.
    Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului.

În cazul în care conexiunea nu se realizează cu succes

Atunci când este afişată interfața de aşteptare pentru setarea Wi-Fi Direct, selectaţi [Afişare reţea (SSID)/parolă] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea.

Pentru conectarea unui alt dispozitiv

Urmaţi paşii de mai sus pentru conectarea dispozitivelor. Se pot conecta până la 10 dispozitive simultan. Pentru a conecta un alt dispozitiv când sunt deja conectate 10 dispozitive, deconectaţi un dispozitiv care nu este necesar, apoi conectaţi celălalt dispozitiv.

Pentru modificarea numelui televizorului indicat la dispozitivul conectat

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Preferințe privind dispozitivul] — [Despre] — [Nume dispozitiv].

Pentru listarea dispozitivelor conectate/anularea înregistrării dispozitivelor

Apăsaţi pe butonul HOME, apoi selectaţi [Setări] — [Rețea și internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Afişare listă de dispozitive/Ştergere].

Pentru a anula înregistrarea unui dispozitiv, selectaţi dispozitivul care trebuie şters din listă, apoi apăsaţi pe butonul (Introducere). Apoi, selectaţi [Da] pe ecranul de confirmare.

Pentru a anula înregistrarea tuturor dispozitivelor, selectaţi [Ştergere completă] din listă, apoi [Da] de pe afişajul de confirmare.