Štampanje

Premeštanje aplikacija u USB memorijski uređaj

Preuzete aplikacije možete da premestite u USB memorijski uređaj kako biste povećali dostupni prostor na TV-u.

Napomena

 • Kada formatirate USB memorijski uređaj, svi sačuvani podaci na USB memorijskom uređaju će biti obrisani. Napravite rezervnu kopiju vaših važnih podataka pre formatiranja.
 • Obavljanjem ove procedure formatira se USB memorijski uređaj za isključivu upotrebu sa TV-om. Zato možda nećete moći da koristite USB memorijski uređaj sa računarom itd.
 • Neke aplikacije nije moguće premestiti na USB memorijski uređaj.
 1. Povežite USB memorijski uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME i izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — željeni USB memorijski uređaj.
 3. Formatirajte ga kao interni uređaj za skladištenje.
 4. Kada se formatiranje završi, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Апликације].
 5. Odaberite aplikaciju koju želite da premestite u USB memorijski uređaj.
 6. Odaberite USB memorijski uređaj iz upotrebljenog skladišta. Aplikacija je premeštena u USB memorijski uređaj.

Savet

 • Ponovite korake od 4 do 6 da premestite dodatne aplikacije u USB memorijski uređaj.

Da uklonite USB memorijski uređaj

 1. Pritisnite taster HOME i izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — željeni USB memorijski uređaj, a zatim odaberite opciju da ga uklonite.

Napomena

 • USB memorijski uređaj se koristi samo za čuvanje aplikacija. Da koristite USB memorijski uređaj za druge svrhe, morate ponovo da ga formatirate.
 • Ako obrišete aplikaciju u USB memorijskom uređaju pomoću računara, nećete moći da je pokrenete sa TV-a.
 • Ako uklonite USB memorijski uređaj sa TV-a, nećete moći da koristite aplikacije koje su premeštene u USB memorijski uređaj.
 • Ne možete da naznačite USB memorijski uređaj kao lokaciju za instalaciju aplikacije. Prvo instalirajte aplikaciju na TV-u na uobičajen način, a zatim je premestite u USB memorijski uređaj.