Štampanje

Prikazivanje slike na malom ekranu

Možete prikazati sliku koju gledate (TV programi ili sadržaj sa uređaja koji su povezani putem HDMI-ja) na malom ekranu u uglu.

Položaj malog ekrana se menja u zavisnosti od vašeg TV-a.

Prikazivanje slike na malom ekranu

 1. Pritisnite dugme ACTION MENU dok gledate TV program ili sadržaj sa HDMI uređaja, a zatim izaberite [Slika u slici].
  Trenutna slika se prikazuje na malom ekranu u uglu.

Napomena

 • Mali ekran se prikazuje preko poslednje korišćene aplikacije. Međutim, prikazana aplikacija može varirati u zavisnosti od određenih uslova.
 • Postupci kao što je promena kanala su onemogućeni tokom prikazivanja slike na malom ekranu.
 • TV program, spoljni ulazni signali kao što je signal sa HDMI uređaja, aplikacije koje reprodukuju filmove ili neke aplikacije koje reprodukuju slike ili muziku se ne mogu istovremeno prikazivati.
 • Položaj malog ekrana se prilagođava automatski. Ne možete ga podesiti ručno.

Zatvaranje malog ekrana ili povratak na ceo ekran

 1. Pritisnite taster HOME da biste prikazali Glavni meni.
  Poruka za mali ekran se prikazuje na vrhu ekrana.
 2. U poruci o prikazanom malom ekranu izaberite [Отвори].
 3. Tastere ispod malog ekrana upotrebite da zatvorite mali ekran ili da se vratite na ceo ekran.
  Donja slika je vizuelna predstava i može se razlikovati od stvarnog izgleda ekrana.