Štampanje

Upotreba „Traka sa sadržajima“-a (DISCOVER)

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme DISCOVER.

Pomoću dugmeta „Traka sa sadržajima“ možete pretraživati različite sadržaje kao što su TV programi i video materijal na internetu. Sadržaj koji se prikazuje prilikom pritiska na dugme „Traka sa sadržajima“ se menja u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.


 1. Pritisnite taster DISCOVER.
  Traka sa sadržajima“ se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.

Da biste promenili podešavanje ove funkcije

 1. Pritisnite taster DISCOVER.
  Traka sa sadržajima“ se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nadole do kategorije [Podešavanja].
 3. Izaberite željenu stavku da biste promenili podešavanja.

Dostupne opcije

[Prikaži/sakrij kategorije]
Izaberite kategorije sadržaja koje će se prikazivati u DISCOVER. Ne možete sakriti [Podešavanja].
Možete sakriti [Najpopularniji naslovi] u zavisnosti od modela vašeg TV-a.
[Preuredi kategorije]
Izaberite kategoriju sadržaja za promenu redosleda.
[Dodaj kanale u Omiljeno]
Dodajte vaše omiljene kanale u DISCOVER.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključnih reči]
Dodajte ključne reči da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Prikaži veličinu]
Izaberite veličinu menija na ekranu.
[Sortiraj TV programe]
Izaberite tip sortiranja TV programa.

Napomena

 • Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.