Štampanje

Glasovna pretraga

Daljinski upravljači koji podržavaju glasovnu pretragu poseduju taster i ugrađeni mikrofon. Izgovarajući reči u mikrofon možete pretraživati različite sadržaje.

  1. Pritisnite taster .
    Zasvetleće LED lampica na daljinskom upravljaču.
  2. Govorite u mikrofon.
    U zavisnosti od vašeg modela mogu biti prikazani primeri govora.

Kada pretragu ne možete da izvršite glasom

Registrujte glasovni daljinski upravljač koji poseduje taster na TV pritiskom na taster HOME i izborom [Подешавања] — [Glasovni daljinski upravljač]

Napomena

  • Za upotrebu Гласовна претрага-a neophodna je veza sa Internetom.
  • Tip daljinskog upravljača isporučen sa TV-om i dostupnost daljinskog upravljača sa ugrađenim mikrofonom se razlikuje u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Opcioni daljinski upravljač je dostupan za neke modele/regione/zemlje.