Štampanje

Stranica za podršku

Za najnovije informacije i Vodič za pomoć na mreži posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony:

http://www.sony.eu/support/
http://www.sony.eu/support/