Štampanje

Obezbeđivanje ažuriranja TV-a

TV pribavlja podatke kao što su programski vodiči ili preuzima softver (kad je omogućena opcija [Automatsko preuzimanje softvera]) dok je u režimu pripravnosti. Da bi vam TV bio ažuriran, preporučujemo da ga normalno isključite pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.