Štampanje

Upotreba interaktivnih emitovanih usluga

Da biste prikazali informacije sa tekstom

Možete da gledate tekstualne i grafičke informacije zasnovane na tekstu, uključujući nacionalne vesti, informacije o vremenskoj prognozi i preglede TV programa. Možete pregledati informacije koje vas interesuju, a zatim, unosom broja, izabrati informacije koje želite da se prikažu.

  1. Pritisnite taster Textda biste prikazali tekstualne informacije.

O usluzi digitalnih tekstualnih informacija

Usluga digitalnog teksta nudi bogat sadržaj sa finom grafikom i slikama. Dostupne su razne funkcije kao što su veze ka stranicama i jednostavna navigacija. Ovu uslugu podržavaju brojne televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

O usluzi digitalnih interaktivnih aplikacija

Usluga interaktivnih aplikacija nudi digitalni tekst i grafiku visokog kvaliteta, zajedno sa naprednim opcijama. Ovu uslugu podržavaju televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

Napomena

  • Interaktivna usluga je dostupna isključivo ako je pruža televizijska kuća.
  • Dostupne funkcije i sadržaj ekrana se razlikuju u zavisnosti od televizijske kuće.
  • Ako se izaberu titlovi, a vi pokrenete aplikaciju digitalnog teksta preko tastera Text, u nekim okolnostima titlovi mogu da prestanu da se prikazuju. Kada izađete iz aplikacije digitalnog teksta, prikaz titlova će se automatski nastaviti.

Da biste koristili uslugu NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand - bliski video na zahtev) i MF (Multi Feed - dobavljanje iz više izvora) su standardi za emitovanje nekoliko programa istovremeno na jednom kanalu.

NVOD obezbeđuje višestruke kopije programa po zadatom rasporedu, a MF vam omogućava da izaberete željeni program od nekoliko programa na jednom kanalu.

  1. Prilikom gledanja kanala NVOD/MF, pritisnite taster ACTION MENU.
  2. Izaberite [Dodatne usluge] — željeni program.

Napomena

  • Ova funkcija je dostupna kada televizijski kanali pružaju uslugu NVOD/MF.