• Vrh
  • Snimanje TV programa
  • Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Štampanje

Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

Napomena

  • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.

Za gledanje snimljenog sadržaja

  1. Pritisnite taster TITLE LIST, a zatim izaberite sadržaj koji će se gledati.

Za brisanje snimljenog sadržaja

  1. Pritisnite taster TITLE LIST.
  2. Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Izbriši] — sadržaj koji želite da izbrišete — [Izbriši].

Za informacije o značenju simbola na listi naslova snimljenih sadržaja pogledajte Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk).

  • Vrh
  • Snimanje TV programa
  • Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)