Štampanje

Priključivanje fotoaparata ili kamkordera i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje fotoaparata ili kamkordera

Povežite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kamkorder pomoću HDMI kabla. Koristite kabl koji ima HDMI mini priključak za digitalni fotoaparat/kamkorder i na drugom kraju standardni HDMI priključak za TV.

  1. Digitalni fotoaparat
  2. Kamkorder
  3. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste videli sadržaj uskladišten na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

  1. Nakon povezivanja digitalnog fotoaparata/kamkordera, uključite ga.
  2. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
  3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom digitalnom fotoaparatu/kamkorderu.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Savet

  • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a. Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync. Neki uređaji možda neće biti kompatibilni sa BRAVIA Sync, čak i mada imaju HDMI priključak.