Štampanje

Priključivanje računara i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje sa računarom

Za povezivanje vašeg računara sa TV-om koristite HDMI kabl.

  1. Računar
  2. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste proverili specifikacije video signala

Da biste videli sadržaj uskladišten na računaru

Nakon povezivanja računara, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni priključak na koji je računar povezan.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Napomena

  • Za optimalni kvalitet slike preporučujemo da vaš računar podesite da isporučuje video signale u skladu sa jednim od podešavanja u listi „Specifikacije video signala sa računara“.
  • U zavisnosti od statusa veze, slika može da bude zamagljena ili razlivena. U ovom slučaju, promenite podešavanja računara i izaberite drugi ulazni signal sa liste „Specifikacije video signala sa računara“.